Covid-19

MUNDBIND
Følgende gælder fra 14. juni 2021
Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

når de skal testes for COVID-19
hvis de har symptomer og bryder selvisolation for eksempel for at komme til læge eller på sygehus
ved ophold i venteværelser, hvor der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis

Nye tiltag
Patienter med og uden symptomer, som IKKE føler sig syge i en grad så de har brug for en sundhedsfaglig vurdering, kan fremadrettet visitere sig selv til diagnostisk podning på www.coronaprover.dk

Patienter med symptomer, der begrunder en sundhedsfaglig klinisk vurdering næste dag hos egen læge, kan visiteres til test med hurtigt testsvar den efterfølgende dag og kan ses af egen læge dagen efter ved negativt svar.

Regionale vurderingsklinikker for patienter med symptomer på COVID-19 og hvor lægen vurderer, at der er behov for en klinisk vurdering samme dag.
For børn mellem 2 år og 14 år kan forældre med eget NemID selv booke tid til test af et barn på www.coronaprover.dk

Ved luftvejssymptomer eller akut åndenød skal lægehuset kontaktes TELEFONISK! Du må ikke møde op i klinikken.