Covid-19

Covid -19 vaccine
De målgrupper, der antages først at blive tilbudt vaccination er:
Personer i øget risiko, som har sygdomme og tilstande, som øger risikoen for alvorligt forløb ved COVID-19.
Sundheds- og plejepersonale samt udvalgt personale i socialsektoren med tæt borger- eller patientkontakt.
Personer i øvrige samfundskritiske funktioner.
Udvalgt personale i samfundskritiske nøglefunktioner, som varetages af én eller få personer, der ikke umiddelbart kan erstattes, fx grundet ekspertviden og lang oplæringstid. Eksempel: kontrolrumsoperatør i energisektoren.
På sigt vil alle danskere blive tilbudt en vaccination mod COVID-19. Når borgere tilbydes vaccination mod COVID-19, vil de få en henvendelse fra myndighederne omkring dette med information om hvor, hvordan og hvornår de kan blive vaccineret. Dette vil løbende blive opdateret, når vaccinationsprogrammet er nærmere fastlagt.

Nye tiltag
Patienter med og uden symptomer, som IKKE føler sig syge i en grad så de har brug for en sundhedsfaglig vurdering, kan fremadrettet visitere sig selv til diagnostisk podning på www.coronaprover.dk

Patienter med symptomer, der begrunder en sundhedsfaglig klinisk vurdering næste dag hos egen læge, kan visiteres til test med hurtigt testsvar den efterfølgende dag og kan ses af egen læge dagen efter ved negativt svar.

Regionale vurderingsklinikker for patienter med symptomer på COVID-19 og hvor lægen vurderer, at der er behov for en klinisk vurdering samme dag.
For børn mellem 2 år og 14 år kan forældre med eget NemID selv booke tid til test af et barn på www.coronaprover.dk

Forældre skal der IKKE ringe til bookingsupport. Det er kun i tilfælde, hvor der ønskes en familietid.

Svar på podning – Voksne
Podesvaret sendes til egen læge og til sundhed.dk. Der kan gå op til 3 dage før svaret foreligger. Patienten logger på med NemID og finder svaret under laboratoriesvar.
Svar på podning – Børn
Forældre kan se børns testsvar på sundhed.dk sammen med egne testsvar. Den nye visning af COVID-19 prøvesvar findes på forsiden af sundhed.dk via dette link:

Ved luftvejssymptomer eller akut åndenød skal lægehuset kontaktes TELEFONISK! Du må ikke møde op i klinikken.