Download Min Læge

og få svar på din prøve direkte på mobilen

Vaccinationer

Vores sygeplejesker her i klinikken, har alle været på kurser i rejsemedicin.
Se mere under fanen ” Priser”

Medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” gruppe 1,2 & 5 får refunderet 50 % af udgifterne til vaccination. Du skal selv indberette til sygforsikringen Danmark.

Vi tilbyder rejsevaccinations konsultationer og planlægning af vaccinationsforløb – helst 2-3 måneder før planlagt rejse.

Tider til rejsevaccinationskonsultationer bestilles ved telefonisk kontakt til klinikken med oplysninger om: rejsemål og rejseperiode.

Rejsevaccinationer + vejledning er ikke dækket af sygesikringen, honorar for dette er indregnet i vaccinationspriserne.

Influenzavaccination tilbydes gratis til følgende grupper: Vaccine sæsonen er slut for i år. Starter op igen Oktober 2023

• Alle over 65 år
• Alle førtidspensionister
• Patienter med kroniske lungesygdomme
• Patienter med hjertekarsygdomme
• Patienter med diabetes
• Patienter med medfødte eller erhvervede immundefekter
• Patienter med svær overvægt – BMI >40
• Gravide efter uge 12

Børnevaccinationsprogrammet er beskrevet under fanen “Børn“.